Preventieve ontsmetting en desinfectie bij besmetting

Proactieve ontsmetting en reactieve desinfectie

Preventieve ontsmetting is cruciaal om uw personeel, business partners en klanten te beschermen.
Een snelle reactie is absoluut noodzakelijk in geval van een besmetting. De kans op imagoschade en economisch worden anders een reëel!


kantoor reinigen corona
kantoor reinigen corona
kantoor reinigen corona

Preventieve ontsmetting van kantoor of werkomgeving.

Oppervlakten en materialen die door meerdere mensen worden aangeraakt zijn potentiële overdragers van Corona (Covid-19)ziektekiemen. Afhankelijk van het materiaal en omgeving, zouden de viruskiemen 2 uur tot verscheidene dagen kunnen overleven!

Desinfectie van bureelmeubelen en materiaal lijkt aangewezen, maar deurklinken, handgrepen, lichtschakelaars, klavieren om deuren te openen, trapleuningen, drankautomaten, liften, ontvangstruimten voor bezoekers en kantines zijn veel kritischer!

Wacht niet to het te laat is maar zet een preventieve reiniging en desinfectie strategie op als toevoeging aan het normale schoonmaak schema. Raadpleeg ons voor een preventieve ontsmetting strategie en uitvoering.

Desinfectie van kantoor of werkomgeving wanneer een besmetting werd vastgesteld.

Wat te doen wanneer een personeelslid besmet lijkt te zijn ?
– Sluit onmiddellijk de geïnfecteerde werkplek af. De besmette omgeving moet snel geïsoleerd worden zodat de andere activiteiten niet in gevaar gebracht worden.
– Open buitendeuren en ramen om de luchtcirculatie in de ruimte te vergroten.
– Wacht 24 uur voordat u gaat reinigen of desinfecteren. Als 24 uur niet haalbaar is, wacht dan zo lang mogelijk.
– Alle ruimtes die door de zieke persoon werden gebruikt, zoals kantoren, badkamers, gemeenschappelijke ruimtes, gedeelde elektronische apparatuur zoals tablets, touchscreens, toetsenborden, afstandsbedieningen en geldautomaten moeten eerst gereinigd en daarna gedesinfecteerd worden.
– Interne luchtcirculatiesystemen uitzetten, airco met buitenlucht laten opstaan.

Neem geen risico en desinfecteer onmiddellijk bij elk besmettingsgeval !

  • Bel onmiddellijk Q3 Facilities wanneer een Covid besmetting bij één van uw werknemers werd vastgesteld!
  • Nadat de  geïmpacteerde omgeving op de juiste manier werd gedesinfecteerd , kan ze onmiddellijk weer in gebruik genomen worden .
  • Als er meer dan 7 dagen zijn verstreken sinds de persoon die ziek is de faciliteit heeft bezocht of gebruikt, is extra reiniging en ontsmetting niet meer noodzakelijk.

Contacteer onze Corona support via : 0032 478 320 397