Blog

Back to Blog
gebouwbeheer

Share this post

Gebouwenbeheer, all-in services

Facilitair Management

Gebouwenbeheer was een taak die er dikwijls gewoon werd bijgenomen door een schooldirecteur, syndic, belegger in vastgoed of bedrijfsmanagement. Met als gevolg dat kostbare tijd, noodzakelijk voor bestuurlijke activiteiten, verloren gaat, enkel ad-hoc kan gereageerd worden en er teveel betaald wordt voor (meestal) onvoldoende resultaat.
In deze moeilijke tijden moet alles plotseling veel veiliger, maar tegelijkertijd ook goedkoper, uitgevoerd worden. Gebouwenbeheer is maar ten dele een operationele activiteit. Er moet ook kritische en strategisch nagedacht worden. Alleen de juiste professional, met de nodige kennis en ervaring van gebouwenbeheer, zal hier nog toegevoegde waarde kunnen brengen.

Kwaliteit, Veiligheid en Hygiene

Een kwalitatieve en veilige werk-, woon- of leeromgeving vereist een goed onderhouden gebouw. Niet enkel op technische vlak maar ook de wettelijke regels, hygiene, duurzaam energiebeheer, de uitstraling van het gebouw, de luchtkwaliteit en de buitenomgeving zijn belangrijke aandachtspunten.

Van reactief naar pro-actief

Bij Q3 Facilities ligt de focus niet langer op een reactief, operationeel huisvestingsmanagement maar op een pro-actief, strategisch gebouwbeheer gebaseerd op een transparant strategisch plan, onderbouwd met een gedetailleerd meerjarenbudget en een geautomatiseerd servicesysteem.

Van operationeel naar strategisch

Q3 Facilities kan ingezet worden in één of meerdere aspecten van het facilitaire management :

– het bouwkundig en installatietechnische beheer van het vastgoed
– kostenbeheersing en kostenverlaging van het vastgoed
– afstemming tussen vraag en aanbod binnen de gestelde financiële grenzen en gericht op functionele aspecten
– opstellen van huisvestingsplannen voor de organisatie en initiatiefnemer voor de tot totstandkoming van deze plannen
– als adviseur bij het nemen van strategische beslissingen

Contacteer ons voor
meer informatie, een omgevingsanalyse of offerte
0032 478 320 397

Back to Blog