Blog

Back to Blog
dakisolatie

Share this post

Dakisolatie wordt verplicht vanaf 01/01/2020

gespecialiseerde-vakmannen

In 2020 moeten alle daken van zowel van huur als van koopwoningen en die voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet , voorzien zijn van isolatie . Woningen die na die periode werden gebouwd, voldoen meestal al aan de nieuwe norm .

De isolatie moet voldoen aan een bepaalde norm, de R-waarde. Deze R-waarde moet minimaal 0,75 m² K/W bedragen (m² Kelvin per watt). In de praktijk komt dat overeen met een isolatielaag van minimaal 4 centimeter, afhankelijk van het type isolatie dat je gebruikt . In het geval u een onbewoonde of onverwarmde zolder heeft, geldt vloerisolatie van de zolder ook als plafondisolatie.

Wat als het dak niet voldoet aan de isolatienorm?

  • In dat geval worden er strafpunten toegekend . Dat gebeurt door een woningambtenaar tijdens een woningonderzoek in het kader van verkoop, of op vraag van een sociaal verhuurkantoor . Woningen die niet voldoen aan de norm kunnen ongeschikt worden verklaard.
  • In dat geval mag de woning nog wel bewoond worden, maar niet meer verhuurd. De huidige huurder mag dan nog blijven tot aan het einde van het huurcontract.
  • Wanneer het gaat over een appartementsgebouw, dan geldt de ongeschiktheid voor het hele gebouw.
  • Bij langdurige ongeschiktheid worden er uiteindelijk boetes uitgereikt, uitgezonderd wanneer de eigenaar in zijn eigen woning woont.

Schakel daarom tijdig onze Q3 Facilities isolatiespecialist in. Hij kan u helpen met het zoeken naar de beste keuze van materiaal en een voordelige & tijdige uitvoering van de werken.

Back to Blog